ข่าวทั่วไป

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง 17 หน่วยงาน
อ่านเพิ่มเติม
จัดโครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังในพื้นที่เกาะกูด
อ่านเพิ่มเติม
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ จุลชีววิทยา ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี แจกทุนการศึกษาจากสมาคนชาวจันทบุรี
อ่านเพิ่มเติม
วารสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปี่ที่1 ฉบับที่1 ปี2562
อ่านเพิ่มเติม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2562
อ่านเพิ่มเติม
พัฒนาศักยภาพการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์พัฒนาครู
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้สนใจ...เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่1
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ข่าวอบรม/สัมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เปิดโลกจุลินทรีย์" ครั้งที่ 5
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เปิดโลกจุลินทรีย์ ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ฤทธิ์ทาวชีวภาพ จำนวน ๑ รายการ(คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ปริมาณสาระสำคัญ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน ๔๐ รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน ๓ รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน ๑ รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๖ รายการ(คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕๒ รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 • อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • อ่านเพิ่มเติม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


  039-471060
  sciencecenter9@gmail.com
  www.science.rbru.ac.th
  Facebook.