ข่าวทั่วไป

รศ.สุนี ศักดาเดช ได้รับรางวัล ครูดีศรีจันทบูร ประจำปี พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


039-471060
science@rbru.ac.th
www.science.rbru.ac.th
Facebook.