ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
อ่านเพิ่มเติม >>
SciExHub คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : RBRU SCIENTIST CAMP ปีที่ 1 (2567)
อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม >>
ฝากประชาสัมพพันธ์งานประชุมวิชาการ ถึงคุณครู National Conference & Meeting on Astronomy, sPace science & Earth science 2024 (NCMAPE 2024) และ National Conference on Science Education (NSE 2024)ครับ
อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม >>
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
อ่านเพิ่มเติม >>

ข่าวอบรม / สัมนา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000


สายตรงคณบดี : 039-319111 ต่อ 10799
เบอร์ภายใน : 039-471060 ต่อ 10790, 10700, 10701
เบอร์แฟกซ์ : 039-471060
science@rbru.ac.th
www.science.rbru.ac.th
Facebook Fanpage.