ข่าว / กิจกรรม / อบรม / สัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ รำไพ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 01 มกราคม 2554 488
ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 22 มิถุนายน 2559 459
อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 22 มิถุนายน 2559 260
อบรม STEM 22 มิถุนายน 2559 703
ผู้บริหารพบนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 22 มิถุนายน 2559 271
อบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ ม.บูรพา 06 กรกฎาคม 2559 359
เตรียมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 09 กรกฎาคม 2559 284
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 11 กรกฎาคม 2559 425
หาเจ้าของสร้อยข้อมือ 17 กันยายน 2559 344
Food habit stady 28 ตุลาคม 2559 315

หมวดหมู่รอง