ข่าว / กิจกรรม / อบรม / สัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ รำไพ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่อาชีพ 01 มกราคม 2554 421
ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 22 มิถุนายน 2559 419
อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 22 มิถุนายน 2559 233
อบรม STEM 22 มิถุนายน 2559 631
ผู้บริหารพบนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 22 มิถุนายน 2559 249
อบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ ม.บูรพา 06 กรกฎาคม 2559 327
เตรียมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 09 กรกฎาคม 2559 257
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 11 กรกฎาคม 2559 372
หาเจ้าของสร้อยข้อมือ 17 กันยายน 2559 305
Food habit stady 28 ตุลาคม 2559 277

หมวดหมู่รอง