สำหรับนักศึกษา

 

  ประกาศรับสมุครทุนการศึกษา  กองทุนนิธิพุทธบาทพลวง คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี   มอบทุนการศึกษาจำนวน 25 ทุน ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ดาวน์โหลดใบสมัคร       

หรือรับใบสมัครที่เคาน์เตอร์หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฏาคม 2561

 

 

เชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ดาวน์โหลดเอกสาร   หลักเกณฑ์/แนวทางการจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 

 

 

                             

  เอกสารประกอบการเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2561

ดาวน์โหลดเอกสารโดยการคลิกที่รูปภาพ 

 

 

 

     
      

 

แหล่งที่มา  :   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา